O meni

Snežana Kragelj

Snežana Kragelj, terapevtka, coachinja in predavateljica. Po izobrazbi sem univ. diplomirana pedagoginja, andragoginja, sociologinja. Po dokončanem študiju na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Karlovi univerzi v Pragi sem se izučila v različnih modalitetah za delo z ljudmi.

Sem certificirana terapevtka integrativne psihoterapije. Zaključila sem štiri letni podiplomski specialistični študij integrativne relacijske psihoterapije na Inštitutu IPSA v Ljubljani. Študij dosega profesionalne in etične standarde, ki veljajo v evropskih državah in zadovoljuje kriterije EAP (European Association for Psychotherapy) ter določila Strasbourške deklaracije.

Zaposlena sem v podjetju Kragelj & Kragelj, kjer delam kot karierni in poslovni coach, trener (predavatelj) komunikacijskih veščin, izvajam tudi individualno psihoterapevtsko delo z odraslimi.
Individualno psihoterapijo izvajam po načelih integrativne relacijske psihoterapije.

Za integrativno psihoterapijo je značilno, da integrira različne psihoterapevtske pristope – psihodinamsko, na klienta usmerjeno terapijo, kognitivno-vedenjsko, družinsko, gestalt terapijo, telesno terapijo, teorijo objektnih odnosov, self psihologijo, transakcijsko analizo.

Poglavitna značilnosti tega pristopa je, da terapevt zavestno gradi podporen, sprejemajoč, spoštljiv odnos do klienta, kar je – kot kažejo raziskave, ključen dejavnik klientovega napredka v psihoterapiji. V varnem odnosu s terapevtom spontano pridejo na plano vsebine, ki jih je posameznik dolga leta nosil v sebi in so mu preprečevale zadovoljivo življenje. S pomočjo terapevta posameznik postopno in varno prihaja v stik z dolgo odrezanimi vsebinami (čustvi, spomini, implicitnimi vsebinami). Tako – kot pravimo v integrativni psihoterapiji  –  integrira odcepljene in nezavedne dele sebe v kohezivno celoto.  Prek integracije osebnosti lahko ljudje doživljajo polni kontakt s sabo in drugimi ljudmi, postajajo vedno bolj celoviti, psihološko zdravi in uravnoteženi.

V svoje terapevtsko delo integriram na čustva usmerjene pristope, uporabljam elemente čuječnostnega sočutja do sebe (Self-Compassion Mindfulness) iz katerega sem se izobraževala in se še vedno izobražujem pri domačih in tujih učiteljih (Eric van den Brink, Društvo za razvoj čuječnosti, IPSA). Uporabljam tudi pristope vedenjsko kognitivne psihoterapije.

Terapija, ki jo izvajam, poteka kot pogovor, s pomočjo katerega pomagam k razbremenitvi posameznika, lajšam čustvene stiske in usmerjam klienta k iskanju ustreznih načinov reševanja problema, ki je povzročil trenutno stisko. Odnos, ki ga s klientom vzpostaviva, omogoča spontane uvide in spoznanja o tistih temah, za katere klient zavedno ali nezavedno čuti, da ga ovirajo pri delu in življenju.
Kot terapevtka vidim svojo vlogo v tem, da pomagam ljudem spremeniti njihovo vedenje, kakor tudi uvideti zakaj se vedejo tako kot se.
S pomočjo pristopov, ki jih uporabljam, se klienti naučijo stopiti korak stran od svojih intenzivnih, neprijetnih občutkov. O sebi in drugih začnejo bolj jasno razmišljati. Ko so se sposobni soočiti s seboj, se lažje soočijo tudi z drugimi.
Ko se ljudje dejansko začnejo vesti drugače, vem, da so osebnostno napredovali. Večja samozavest in dobro mnenje o sebi je posledica napora, ki so ga vložili v spremembe.

Čeprav zelo rada sprejmem v psihoterapijo vsakega, ki si želi spremembe in izkaže interes za delo na sebi, pa žal ne morem sprejeti akutno psihotičnih klientov, klientov pod vplivom alkohola, drog ali močnih zdravil ter nasilnih oseb. Za kliente v takem stanju je znano, da konstruktivnega pogovora niso zmožni.

Strokovna uposobljenost:

Sem certificirana terapevtka integrativne psihoterapije. To pomeni, da sem opravila vse pogoje in zahteve za pridobitev certifikata. To lahko preverite na seznamu terapevtov društva SINTA.

Moje psihoterapevtsko delo poteka pod redno supervizijo dveh supervizork. Terapevstko delo spremljata dr. Anja Štrukelj Kozina in dr. Simona Prosen.

Pri delu me zavezuje Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

Lastna izkušnja vključenosti v psihoterapijo poglablja moje prepričanje, da je psihoterapija način, ki zares lahko pomaga ljudem do bolj celovitega in kakovostnega življenja. Do leta 2020 sem opravila več kot 250 ur psihoterapije v različnih oblikah dela (individualne, partnerske in skupinske). Delo na sebi mi omogoča, da sem pri delu strokovna, da svoje kliente bolje razumem in z njimi lažje sočustvujem.

Raziskovanje človeške psihe in njenega vpliva na vedenje, mišljenje in čustvovanje me skoraj usodno pritegne. Bolj kot ga raziskujem, bolj me privlači in z leti izkušenj postaja vedno bolj poglobljeno in me kot osebo vedno bolj izpolnjuje.

Sem članica:

 • Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP),
 • Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) in
 • Evropske zveze za psihoterapijo (EAP),
 • Društva za razvijanje čuječnosti.

Kot prostovoljka delujem v Društvu Altra – odboru za novosti v duševnem zdravju, Ljubljana.

Terapijo vodim v slovenskem, hrvaškem, srbskem in bosanskem jeziku.

Izobraževanja in usposabljanja:

 • Diploma iz pedagogike, andragogike, sociologije, Filozofska fakulteta v Ljubljani in Pragi, 1991 – 1996
 • Edukacija iz nevrolingvistične psihoterapije, 1999 – 2001; 2016 – 2018, 795 ur
 • Edukacija iz Emotional Freedom Technique, 2013 – 2015
 • Uvodno izobraževanje iz transakcijske analize (TA-101), 2014
 • Edukacija iz nenasilne komunikacije, The Center For Nonviolent Communication NY, 2015 – 2019
 • Celostno obvladovanje stresa (COS), IPSA, 2017
 • Teme spolnosti in erotike v psihoterapiji, Sally Openshaw, SINTA, 2017
 • Mindfulness Based Compassionate Living (Foundation Course), Erik van den Brink, nizozemski psihiater, psihoterapevt in učitelj čuječnosti, 2018
 • Edukacija Creating Communities of Care, Respect and Strength, 7 days of training in the workshop, The Center For Nonviolent Communication NY, 20 – 27 april 2018
 • Tečaj raziskovalnega pogovarjanja, Društvo za razvoj čuječnosti, dr. Matej Černigoj, marec – junij 2018
 • Mnogoteri obrazi travme in vzpostavljanja ravnovesja, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2018
 • Izobraževalni dogodki Ekspertne skupine za motnje hranjenja, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 2018
 • Koncepti in veščine obravnave anksioznih motenj (Panična motnja, Generalizirana anksioznost, Obsesivno kompulzivna motnja, Socialna fobija, Posttravmatski stresni sindrom, Psihološka ranljivost) – ACT Program, Sandra P. Meško, Nuša Klinar, 2018 – 2019
 • Specializacija iz psihoterapije, Inštitut IPSA, program Integrativna psihoterapija, 2014 – 2019
 • Izobraževanje za mediatorje, Društvo mediatorjev Slovenije, marec 2019
 • Uvodni program čuječnosti, Društvo za razvoj čuječnosti, marec – maj 2019
 • Sram, ranljivost in avtentičnost v psihoterapevtskem odnosu, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2019
 • Remembering the body: ours and our clients, Joanna Hewitt Evant, SINTA, oktober 2019
 • Existencial and traumatic aspects of the pandemia. Cues for its intervention. Mario Salvador Fernández, april 2020
 • Psihološki in socialni vidiki pandemije – odzivi in prilagoditvene sposobnosti posameznika in družbe, februar 2021
 • Čustveni vrtiljak odnosov – prepoznajmo osebnostne motnje med nami, OMRA, april 2021

V kolikor želite svoje življenje izboljšati tako, da:

 • premagate osamljenost, tesnobo, depresijo, anksioznost;
 • se ustrezno odzovete na izzive v medsebojnih odnosih ;
 • prepoznate različne psihosomatske težave in ustrezno ukrepate ob njih;
 • prepoznate in ustrezno odgovorite ob čustvenih stiskah;
 • obvladujete stiske ob pomembnih življenjskih prelomnicah;
 • prebolite odnose, ki so bili nepričakovano zaključeni ali so vas odnosi kako drugače obremenili;
 • razjasnite in izboljšate odnose v delovnem, študijskem in/ali domačem okolju;
 • prepoznate simptome in znake izgorevanja in ga preprečite;
 • bolje spoznate sebe – nimate posebnih težav, želite si bolje spoznati sebe in bi radi izboljšali kakovost življenja,

vas vabim na uvodni pogovor. Pokličite ali pišite mi na spodnje kontakte in dogovorili se bomo za uvodno srečanje.

Snežana Kragelj, integrativna psihoterapevtka