O meni

Snežana Kragelj, terapevtka, coachinja in predavateljica. Po izobrazbi sem univ. diplomirana pedagoginja, andragoginja, sociologinja. Po dokončanem študiju na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Karlovi univerzi v Pragi sem se izučila v različnih modalitetah za delo z ljudmi. Sem specializantka integrativne psihoterapije – trenutno zaključujem štiri letni specialistični študij integrativne relacijske psihoterapije na Inštitutu IPSA, Ljubljana.

Od leta 2003 delam v podjetju Kragelj & Kragelj, katerega solastnica sem. Delam kot karierni in poslovni coach in trener (predavatelj) komunikacijskih veščin, izvajam tudi individualno psihoterapevtsko delo z odraslimi.
Individualno psihoterapijo izvajam po načelih integrativne relacijske psihoterapije.

Integrativna psihoterapija integrira različne psihoterapevtske pristope:

 • psihodinamsko, na klienta usmerjena terapija,
 • kognitivno-vedenjsko,
 • družinsko,
 • gestalt terapijo,
 • telesno terapijo,
 • teorijo objektnih odnosov,
 • self psihologijo,
 • transakcijsko analizo.

Poglavitna značilnosti tega pristopa je, da terapevt zavestno gradi podporen, sprejemajoč, spoštljiv odnos do klienta, kar je – kot kažejo raziskave, ključen dejavnik klientovega napredka v psihoterapiji. V varnem odnosu s terapevtom spontano pridejo na plano vsebine, ki jih je posameznik dolga leta nosil v sebi sam in zaradi tega trpel. S pomočjo terapevta, posameznik postopno in varno prihaja v stik z dolgo odrezanimi vsebinami (čustvi, spomini, implicitnimi vsebinami). Tako – kot pravimo v integrativni psihoterapiji  –  integrira odcepljene in nezavedne dele sebe v kohezivno celoto.  Prek integracije osebnosti lahko ljudje doživljajo polni kontakt s sabo in drugimi ljudmi, postajajo vedno bolj celoviti, psihološko zdravi in uravnoteženi.

V svoje terapevtsko delo integriram na čustva usmerjene pristope, uporabljam elemente čuječnostnega sočutja do sebe (Self-Compassion Mindfulness) iz katerega sem se izobraževala in se še vedno izobražujem pri domačih in tujih učiteljih (Eric van den Brink, Društvo za razvoj čuječnosti, IPSA). Uporabljam tudi pristope vedenjsko kognitivne psihoterapije.

Terapija, ki jo izvajam, poteka kot pogovor, s pomočjo katerega pomagam k razbremenitvi posameznika, lajšam čustvene stiske in usmerjam klienta k iskanju ustreznih načinov reševanja problema, ki je povzročil trenutno stisko.
V individualno psihoterapijo ne morem sprejeti nasilnih, akutno psihotičnih klientov ali klientov pod vplivom alkohola, drog ali močnih zdravil. Klienti v takem stanju pogovora niso zmožni.

Kot terapevtka sem vedno smatrala, da je moja dolžnost, da pomagam ljudem spremeniti njihovo vedenje, kakor tudi uvideti zakaj se vedejo tako kot se.
S pomočjo pristopov, ki jih uporabljam, se klienti naučijo stopiti korak stran od svojih intenzivnih, neprijetnih občutkov. O sebi in drugih začnejo bolj jasno razmišljati. Ko so se ljudje sposobni soočiti s seboj, se lažje soočijo tudi z drugimi.
Ko se ljudje dejansko začnejo vesti drugače, vem, da so osebnostno napredovali. Večja samozavest in dobro mnenje o sebi je posledica napora, ki so ga vložili v spremembe.

Raziskovanje človeške psihe in njenega vpliva na vedenje, mišljenje in čustvovanje me skoraj usodno pritegne. Bolj kot ga raziskujem, bolj me privlači in z leti izkušenj postaja vedno bolj poglobljeno in me kot osebo vedno bolj izpolnjuje.

Pri delu me zavezuje Etični kodeks Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

Sem članica:

 • Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (SINTA) in Evropske zveze za psihoterapijo (EAP),
 • Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo (IIPA),
 • Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP),
 • Društva mediatorjev Slovenije.

Kot prostovoljka delujem v Društvu Altra – odboru za novosti v duševnem zdravju, Ljubljana.

 

Izobraževanja in usposabljanja

 • Diploma iz pedagogike, andragogike, sociologije, Filozofska fakulteta v Ljubljani in Pragi, 1991 – 1996
 • Edukacija iz nevrolingvistične psihoterapije, 1999 – 2001; 2016 – 2018
 • Edukacija iz Emotional Freedom Technique, 2013 – 2015
 • Uvodno izobraževanje iz transakcijske analize (TA-101), 2014
 • Edukacija iz nenasilne komunikacije, The Center For Nonviolent Communication NY, 2015 – 2019, 30 ur
 • Celostno obvladovanje stresa (COS), IPSA, 2017, 33 ur.
 • Teme spolnosti in erotike v psihoterapiji, Sally Openshaw, SINTA, 2017
 • Mindfulness Based Compassionate Living (Foundation Course), Erik van den Brink, nizozemski psihiater, psihoterapevt in učitelj čuječnosti, 2018, 22 ur
 • Edukacija Creating Communities of Care, Respect and Strength, 7 days of training in the workshop, The Center For Nonviolent Communication NY, 20 – 27 april 2018
 • Tečaj raziskovalnega pogovarjanja, Društvo za razvoj čuječnosti, dr. Matej Černigoj, marec – junij 2018.
 • Mnogoteri obrazi travme in vzpostavljanja ravnovesja, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2018.
 • Izobraževalni dogodki Ekspertne skupine za motnje hranjenja, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 2018.
 • Koncepti in veščine obravnave anksioznih motenj (Panična motnja, Generalizirana anksioznost, Obsesivno kompulzivna motnja, Socialna fobija, Posttravmatski stresni sindrom, Psihološka ranljivost) – ACT Program, Sandra P. Meško, Nuša Klinar, 2018 – 2019.
 • Specializacija iz psihoterapije, Inštitut IPSA, program Integrativna psihoterapija, 2014 – 2019.
 • Izobraževanje za mediatorje, Društvo mediatorjev Slovenije, marec 2019,
 • Uvodni program čuječnosti, Društvo za razvoj čuječnosti, marec – maj 2019
 • Sram, ranljivost in avtentičnost v psihoterapevtskem odnosu, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2019
 • Remembering the body: ours and our clients, Joanna Hewitt Evant, SINTA, oktober 2019.

 

V kolikor želite svoje življenje izboljšati tako, da:

 • premagate osamljenost, tesnobo, depresijo, anksioznost;
 • se ustrezno odzovete na izzive vsakdanjika v medsebojnih odnosih in notranjih čustvenih stanjih;
 • prepoznate različne psihosomatske težave in ustrezno ukrepate ob njih;
 • prepoznate in ustrezno odgovorite ob čustvenih stiskah;
 • obvladujete stiske ob pomembnih življenjskih prelomnicah;
 • razjasnite in izboljšate odnose v delovnem, študijskem in/ali domačem okolju;
 • prepoznate simptome in znake izgorevanja in ga preprečite.

vas vabim na uvodni pogovor.

Snežana Kragelj, spec. psihoterapije