Kako poiskati psihoterapevta in kako najti pravega zase? (1.del)

20. avgusta, 2023Snežana Kragelj

S tem člankom želim pomagati vsem, ki iščete pomoč zaradi duševne stiske ali duševnih motenj, s katerimi se srečujete. V članku odgovarjam predvsem na vprašanja, ki mi jih po navadi postavljajo klienti. Potrudila sem se, da so moji odgovori čim bolj jasni. Z njimi želim predvsem pomagati tistim, ki se odločate poiskati pomoč.

Ker se v Sloveniji s pomočjo na področju duševnosti ukvarja več različnih strokovnjakov, sem prvi del članka namenila razjasnitvi temu kaj psihoterapija je, kakšna razlika je med različnimi poklici, ki nudijo pomoč pri duševnih stiskah in motnjah in kakšno pomoč lahko pričakujete od posameznega strokovnjaka.

 

Kaj je psihoterapija?

Psihoterapija je namerna uporaba znanstveno potrjenih psiholoških metod in medosebnih značilnosti, ki slonijo na uveljavljenih psiholoških principih z namenom spremeniti klientovo vedenje, mišljenje, emocije in ali druge osebnostne značilnosti v smeri, ki si jih klient želi.
Iz te definicije je razvidno, da je zelo pomemben terapevtski odnos in različne metode in tehnike, ki se uporabljajo v terapiji z namenom spremembe v mišljenju, čustvih in vedenju in osebnostnih značilnosti klientov.
V primerjavi z drugimi terapijami, ki nimajo znanstvene podlage, sloni psihoterapija na znanstvenih psiholoških principih.1

 

Kako priti do psihoterapevta?

Psihoterapija se izvaja v zdravstvenem sistemu in zunaj njega, v privatni praksi.

Psihoterapijo v zdravstvenem sistemu izvajajo klinični psihologi in specialisti psihiatrije, ki imajo opravljeno specializacijo iz psihoterapije.

Psihoterapijo v zdravstvenem sistemu opravlja:

 • specialist klinične psihologije, ki ima opravljeno dodatno izobraževanje (specializacijo) iz psihoterapije.
 • specialist psihiatrije (psihiater), ki ima opravljeno dodatno izobraževanje (specializacijo) iz psihoterapije.

Psihoterapijo v privatni praksi izvajajo osebe, ki so zaključile univerzitetno izobrazbo različnih smeri (socialni pedagog, socialni delavec, pedagog, specialni pedagog, zdravnik, psiholog in tudi drugih ne humanističnih izobrazb) in imajo opravljeno specializacijo iz psihoterapije.

 • oseba z dokončanim univerzitetnim študijem in ima opravljeno dodatno izobraževanje (specializacijo) iz psihoterapije.

Kakšna je razlika med kliničnim psihologom, psihiatrom in psihoterapevtom?

Psihiater ali specialist psihiatrije je zdravnik. Zaključil je medicinsko fakulteto. Njegovo delo temelji na tem, da ugotovi kakšne simptome imate (recimo nespečnost, ves čas prisotna tesnoba, vzkipljivost …) in na podlagi tega določi diagnozo. V skladu z diagnozo določi terapijo (kakšna zdravila vam bo dal, za koliko časa, itd). Usposobljen je tudi za zdravljenje kompleksnejših duševnih bolezni in osebnostnih motenj, ki lahko potrebujejo zdravljenje z zdravili ali tudi hospitalizacijo.4
Temeljna predpostavka po kateri dela psihiater je, da so duševne motnje organskega izvora in da predstavljajo strukturno ali kemično neravnovesje v možganih, ki jih je moč zdraviti s psihiatričnimi zdravili kot so antidepresivi, pomirjevala, antipsihotiki in stabilizatorji razpoloženja. 2

Klinični psiholog je strokovnjak, ki je zaključil univerzitetni študij psihologije na Filozofski fakulteti in zaključil dodatni študij (specializacijo) iz klinične psihologije. Za seboj ima tako študij psihologije in še štiri letni dodatni študij iz klinične psihologije.
Delo kliničnega psihologa je predvsem ocena in razlaga človekovega psihološkega funkcioniranja v povezavi z njegovo življenjsko situacijo, priporočilo ustreznih terapevtskih postopkov ter izvajanje psihološke pomoči. 3 Če pri prvem pogovoru ugotovite, da s psihološkimi pristopi ne morete rešiti svojih težav, poiščite pomoč psihoterapevta.

Psihoterapevt je oseba, ki je po dokončanem univerzitetnem študiju katerekoli smeri zaključila dodatni štiriletni študij (specializacijo) iz psihoterapije. Psihoterapevt na začetnih srečanjih opravi psihoterapevtsko diagnostiko, nato pa vam pomaga s pogovorom pri katerem uporablja preverjene psihološke pristope (metode, tehnike, intervence). Pomaga vam lahko pri vseh vrstah težav, za katere bi se sicer obrnili na psihologa ali psihiatra.
Psihoterapevt ne svetuje in ne predpisuje zdravil. Ravno tako ne deluje kot sodni izvedenec in vam ne more predpisati bolniškega staleža.

Temeljna predpostavka po kateri dela psihoterapevt je, da so duševne motnje psihološkega izvora in jih zato razrešuje s pomočjo psihoterapevtskih tehnik kot so pogovor2, analiza življenjske zgodbe, ugotavljanje omejujočih prepričanj, analiza sanj, hipnoza, sproščanje telesnih blokad, ipd.

Če strnem – obstaja:

 • študij psihiatrije (psihiater),
 • študij psihologije (psiholog),
 • dodatni študij (specializacija) iz klinične psihologije (klinični psiholog) in
 • dodatni študij (specializacija) iz psihoterapije (psihoterapevt).

Tako je lahko nekdo:

 • psihiater,
 • psihiater in psihoterapevt,
 • psihiater, klinični psiholog in psihoterapevt,
 • klinični psiholog in psihoterapevt,
 • klinični psiholog,
 • psihoterapevt.

Njegov naziv je odvisen od tega, katero fakulteto je obiskoval in katera dodatna izobraževanja (specializacijo) je opravil.

Za lažjo predstavo še razpredelnica:

Fakulteta Izobrazba Specializacija
Medicinska fakulteta Zdravnik Psihiater
Filozofska fakulteta, študij psihologije Psiholog Klinični psiholog
Univerzitetni študij različnih smeri (socialni pedagog, socialni delavec, pedagog, specialni pedagog in tudi ostali ne-humanistični študiji). Socialni pedagog, socialni delavec, pedagog, specialni pedagog, zdravnik, psiholog  … Psihoterapevt

Kako se odločiti kateri strokovnjak je pravi za vas?

Če se srečujete s težavami (recimo nespečnost ali druge motnje spanja, stalno prisotni strahovi, tesnoba, panični napadi, depresivni simptomi, čustvena nihanja in izbruhi, občutek razvrednotenosti, stalno prisoten občutek sramu, telesne bolečine, katerim zdravniki niso našli fizičnega vzroka …) in si želite hitre odprave teh simptomov pojdite k osebnemu zdravniku, ki vam lahko predpiše blažja zdravila ali vas napoti k psihiatru. Oba vam bosta pomagala z zdravili in vam lahko predpišeta bolniško. K psihiatru vas lahko napoti osebni zdravnik z napotnico ali pa se v psihiatrično ambulanto naročite sami.

Klinični psiholog se ukvarja predvsem z osebnostnimi (impulzivnost, slaba samopodoba …) in duševnimi težavami (nespečnost, tesnobe, panični napadi …), ki imajo precejšen vpliv na naše delovanje.
Usposobljen je za klinično-psihološko anamnezo, psihodiagnostično testiranje ter za postavljanje/preverjanje psihiatričnih diagnoz. Klinični psiholog ne predpisuje zdravil. Prav tako lahko klinični psiholog deluje tudi kot sodni izvedenec. K njemu vas bo preko napotnice napotil osebni zdravnik, lahko pa se odločite tudi za samoplačniški pregled. 4

Če ugotovite, da vam psihološki pristopi kliničnega psihologa ne pomagajo, poiščite pomoč psihoterapevta. »Za razliko od psihologa, vam psihoterapevt ne svetuje, prav tako ne more predpisati zdravil. Psihoterapija je dolgotrajen proces, preko katerega posameznik odkriva in ozavešča lastna čustva, vzorce in vedenje. Klienti se zdravijo v psihoterapevtskem odnosu, v pogovoru s psihoterapevtom, ki jim z ustreznimi intervencijami v varnem in zaupnem okolju omogoča predelovanje in razreševanje osebnih vsebin in samoraziskovanje«.4

V pomoč je spodnja razpredelnica:

Strokovnjak Fakulteta / izobrazba Zdravi z: Koliko časa traja? Dela v:
Psihiater Medicinska fakulteta / psihiater Zdravili Posamezni obiski, kontrolni pregledi V javnem zdr. sistemu (zdr. dom, bolnice …) in privatni praksi.
Klinični psiholog Filozofska fakulteta / psiholog Nasveti, priporočila, usmeritve Omejen čas. V javnem zdr. sistemu (zdr. dom, bolnice …) in privatni praksi.
Psihoterapevt Univerzitetna izobrazba različnih smeri Pogovor Kratkotrajna (tri mesece), dolgotrajna (več mesecev ali let) V privatni praksi.

Naslednjič: Kateri psihoterapevtski pristopi obstajajo in kaj pomenijo nazivi poleg imen, ki jih psihoterapevti objavljajo?

Viri:

1: https://www.youtube.com/watch?v=kTb4kr7Lvas&t=993s

2: https://www.osmahisa.com/psihoterapija-kaj-je-kako-poiskati-psihoterapevtsko-pomoc/

3: http://klinicna-psihologija.si/kdo-je-klinicni-psiholog/

4: https://www.cakalnedobe.si/nasvet/psiholog-psihiater-psihoterapevt-kaksna-je-razlika/

Prejšnji članek