Oblike psihoterapije

14. julija, 2018Snežana Kragelj

Psihoterapija poteka v različnih oblikah. Udeležite se lahko:
• individualne psihoterapije,
• skupinske psihoterapije,
• kombinirane psihoterapije,
• partnerske psihoterapije,
• družinske psihoterapije.

 

Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija poteka v obliki rednih srečanj klienta in terapevta, kjer se poglobljeno predeluje težave, s katerimi se srečuje klient, njen cilj pa je trajna osebnostna sprememba.
Primerna je za vsakogar, ki se srečuje s stisko ali duševno težavo.

 

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija poteka v skupini od 5–10 članov, vodi pa jo terapevt. Vsak član je v odnosu s terapevtom, od njega pridobiva odzive, ravno tako pridobiva odzive od ostalih članov. V skupini imamo možnost slišati, kako nas doživljajo drugi. Te povratne informacije vplivajo korektivno na našo samopodobo (jo izboljšujejo). Poleg tega pa spremenimo vzorce, ki nam ne koristijo.
V psihoterapevtsko skupino prenašamo svoje vzorce komunikacije, vedenja in občutenja, zato imamo priložnost slišati, kako nas doživljajo drugi. Včasih je ta podoba drugačna od tiste, ki jo imamo o sebi; to nas lahko obogati in vodi k osebnostni rasti. Pomaga nam tudi doseči, da se sprejmemo take, kot smo, ali pa spremenimo vzorce, ki so za nas škodljivi.
Skupinska terapija je primerna za večino ljudi, še posebej pa je priporočljiva za osebe, ki ne zmorejo govoriti o sebi in imajo težave v medosebnih odnosih.

 

Kombinirana psihoterapija

Kombinirana psihoterapija pomeni, da klient obiskuje individualne ure in skupinsko terapijo pri istem terapevtu (lahko tudi pri dveh različnih terapevtih). Pogosto se kombinirana terapija zgodi tako, da klient nekaj časa obiskuje individualne ure, nato se pridruži še skupini.

 

Partnerska terapija

Partnerska terapija se odvija podobno kot individualna psihoterapija, vendar je poudarek predvsem na odnosu med partnerjema.
Oba partnerja hodita na terapijo, kjer izpostavita težave, s katerimi se srečujeta. V terapevtskem procesu sčasoma razvijeta nove oblike sporazumevanja, reševanja težav in medsebojne podpore.
Terapevt v partnerski terapiji uporablja različne tehnike, s katerimi omogoča, da se partnerja slišita, razumeta, sprejmeta tiste lastnosti, ki ju en pri drugem motijo, se naučita poslušati in tako zgradita bolj kakovosten odnos.

 

Družinska terapija

Družinska terapija poteka tako, da na terapijo pride vsa družina (razen majhnih otrok). Družina je sistem, v katerem vsak član igra svojo vlogo. Kadar se spremeni vloga enega izmed članov ali kadar pride družina v stresno obdobje, stres doživljajo vsi člani družine. Kadar je stres dolgotrajen, so posledice vidne pri večini družinskih članov. Kadar težav ne rešujejo sproti, so lahko posledice očitne le pri enem družinskem članu in zato tudi bolj intenzivne.

Prejšnji članek Naslednji članek