Kaj ni psihoterapija

14. julija, 2018Snežana Kragelj

Splošno javno se izraz psihoterapija uporablja v različne namene. Nekateri izraz poljudno uporabljajo v smislu: »Bila sem pri frizerki in pogovor z njo je zame prava psihoterapija.« Verjamemo, da vas pogovor s frizerjem, prodajalcem, zdravnikom lahko razbremeni, vendar to ni psihoterapija. Razbremenjujoč in sproščen pogovor še ni psihoterapija.

Ravno tako lahko slišimo od zdravnikov in drugih strokovnjakov, da je pogovor z njimi že psihoterapija. Žal temu ni tako.

Psihoterapija je načrtovan proces zdravljenja, ki ga psihoterapevt pod vodstvom supervizorja skrbno načrtuje in vodi z namenom, da doseže cilje psihoterapije. Psihoterapevtu je pri njegovem delu v pomoč poglobljeno teoretsko znanje, ki mu pomaga, da se na klienta odziva tako, da dosežeta dogovorjene cilje in pričakovanja. Zato mora psihoterapevt imeti poglobljeno znanje s področja psihologije in psihiatrije ter opravljeno specializacijo za izvajanje psihoterapevtskega procesa.

Pomemben del psihoterapevtskega procesa je odnos, ki ga terapevt skrbno načrtuje. Dokazano je, da je eden izmed ključnih dejavnikov uspeha psihoterapije prav podporen terapevtski odnos. Le-tega pa žal ni mogoče ustvariti v posameznih in nerednih srečanjih.

Na prvi pogled se zdi, da je pogovor med terapevtom in klientom enak vsakdanjemu pogovoru ali mogoče celo klepetu, vendar je to daleč od resnice. Pogovor, ki ga vodi terapevt, je podprt z različnimi intervencami, tehnikami in strokovnimi pristopi, ki omogočajo klientu, da se čustveno razbremeni in zmore povedano tudi analizirati. Tako pride do uvidov, težavne situacije vidi z drugega zornega kota, kar mu omogoča, da lažje poišče vzroke in morebitne rešitve. Na tak način klient spreminja svoje moteče vzorce in se osebnostno spreminja.

Psihoterapija je znanstveno utemeljena in učinkovita oblika zdravljenja. Z raziskavami, v katerih so uporabljali različne metode ocenjevanja, so ugotovili, da večina klientov v procesu psihoterapije doseže spremembe. S tehnologijo so tudi dokazali, da se s pomočjo dolgotrajnih psihoterapevtskih procesov spremeni tudi struktura možganov.

Prejšnji članek Naslednji članek