Kako poteka

13. julija, 2018Snežana Kragelj

Psihoterapija je proces, v katerem se vzpostavlja odnos med terapevtom in klientom. Ta odnos je zasnovan na angažiranosti, odprtosti in enakopravnosti in ustvarja temeljne pogoje za uspešen proces.

Raziskave kažejo, da je podporen odnos ključen dejavnik napredovanja v psihoterapiji. Zato, da ta odnos ostane podporen, se terapevt in klient držita dogovorov, ki jih sprejmeta v začetnih urah. Skleneta tako imenovani terapevtski dogovor.

 

O čem se terapevt in klient dogovorita?

 

Rednost srečanj

Srečanja so redna, enkrat tedensko, vsak teden ob isti uri, zato je za uspešen terapevtski proces ključno, da si klient svoj čas uredi tako, da lahko redno obiskuje seanse.

 

Odpoved srečanj

Srečanja se odpove le izjemoma, v primeru bolezni. V kolikor klient ve v naprej, da določen dan ne bo mogel priti, se v naprej dogovorita za nadomestni termin v istem tednu. Stalnost srečanj namreč zagotavlja nemoten potek terapije in obenem ustvarja občutek zanesljivosti in varnosti.

 

Način dela

Terapevt in klient se uskladita tudi v načinu dela. Ključni dejavnik terapevtskega procesa je zaupnost. To pravilo zavezuje oba, terapevta in klienta. Vse vsebine, ki jih obdelujeta na srečanjih, so zaupne narave in jih ni dovoljeno javno obravnavati.

 

Način plačevanja

Dogovorita se o načinu plačevanja.

 

Sprejemanje odločitev

Klient se zaveže, da v času terapije ne bo sprejemal pomembnih življenjskih odločitev (ločitev, selitev …), ne da bi o tem spregovoril na terapiji. Na terapiji klient pretehta razloge, dileme in možne posledice takšnih odločitev, nato pa samostojno sprejme odločitev. Terapevt nikdar ne odloča namesto klienta ali v njegovem imenu, pomaga pa mu izpeljati proces odločanja.
Terapevt vam bo na enem od uvodnih srečanj predlagal še ostale dogovore, ki jih bosta skupaj sprejela in tudi zapisala.

Terapevtski dogovor skleneta v prvih urah srečanja – najkasneje do četrtega srečanja. Nato sledijo poskusne seanse terapije.

 

Poskusne seanse

Po sklenitvi terapevtskega dogovora se začne terapija. Terapijo začnemo z določenim številom srečanj, navadno jih je od deset do petnajst.
V tem času klient ugotovi, kako poteka psihoterapija, ali se je s terapevtom ujel, kako napreduje, kakšen učinek ima nanj terapija, kako se odziva na srečanjih in po njih itd.
V tem času se oblikuje odnos, ki je ključni dejavnik napredovanja in terapije. Imenujemo ga terapevtska delovna aliansa (zveza).

 

Kako se začne ura?

Ura se začne tako, da klient pride, se usede in sam od sebe spregovori o temi, ki je v tistem trenutku zanj (najbolj) pomembna.
Med uvodnimi srečanji, sploh na prvem srečanju, bo terapevt tisti, ki bo pogosteje govoril in postavljal vprašanja. Na kasnejših srečanjih pa boste vi tisti, ki boste imeli več časa za vse, kar boste želeli povedati. V kolikor vam je težko ali niste vajeni govoriti o sebi, boste sčasoma to premostili.

Terapevt bo to, kar boste povedali, reflektiral, vas dodatno povpraševal in vam tako pomagal, da boste začeli spoznavati sebe, začutili sebe, bolje vedeli, kaj želite in kaj hočete.

V času, ko ste na terapiji, je terapevt popolnoma prisoten in sprejemajoč. Na tak način gradi odnos, ki je ključen dejavnik napredka v terapiji. Klient lahko tako postopno prihaja v stik z vsebinami, o katerih do takrat ni uspel razmišljati, se pogovarjati, jih razumeti, občutiti. S terapevtovo pomočjo jih uspe uzreti v drugi luči, jih postopoma sprejema, s tem postane notranje močnejši, počuti se bolj »celega«.

Prejšnji članek Naslednji članek